ReferenceStambeni kompleks "Griffen Green"

Stambeni kompleks "Griffen Green"

Stambeni kompleks "Griffen Green"

Stambeno naselje postaje izložbeni projekt

Tip zgrade:

Nova zgrada

Klijent / arhitekta:

DI Gerald Werkl u Ruden (Austria)

Predstavnik inVENTer-a:

Alfred Eggensperger u Techelsberg aW (Austria)

Broj ventilatora:

76 x iV14V

13 x iV - Twin

Socijalno stanovanje sa nagrađivanim konceptom

Socijalno stanovanje Stambeni kompleks GRIFFEN GREEN, opremljen ventilacionim sistemima inVENTer ®, postaće izlog projekta. Ovaj projekat je nagrađen nagradom Energi Globe Carinthia i Austrijskom nagradom za zaštitu klime 2011. U svakoj sobi najmanje dva inVENTer ® iV14V ili jedan inVENTer ® iV-Twin osiguravaju povrat vazduha i toplote u zdravom vazduhu do 91 posto. pobednički koncept