ReferenceStambeni kompleks u Vompu

Stambeni kompleks u Vompu

Stambeni kompleks u Vompu

Stambena idila u Vompu

Tip zgrade:

Nova zgrada

Klijent / arhitekta:

teamk2 [arhitekte] ZT GMBH u Innsbruck (Austrija)

Predstavnik inVENTer-a:

Alfred Eggensperger u Techelsberg aW (Austrija)

Broj ventilatora:

60 x iV14V

5 x iV-Twin

Seoska stambena idila uprkos blizini autoputa

Ventilatori inVENTer ugrađeni u spoljni zid osiguravaju stalan dotok svežeg vazduha uprkos zatvorenim prozorima i na taj način nude potrebnu zaštitu od spoljne buke.

U kuhinjama, dnevnim sobama i spavaćim sobama četrnaest apartmana, ukupno 60 inVENTer® iV14V i 5 inVENTer® iV-Twin daju aktivan doprinos zdravoj klimi u zatvorenom.